Szkolenia managerskie

Szkolenia menedżerskie a potrzeby organizacji

We współczesnych organizacjach edukacja i szkolenia menedżerskie to nie tylko umiejętności specjalistyczne. Coraz częściej menedżerowie i dyrektorzy muszą odpowiadać sobie na pytania: Jak motywować? Jak wprowadzać zmiany? Jak dbać o rozwój i zachęcać do stosowania nowych rozwiązań? Wyraźnie widać, że dla menadżerów i dyrektorów coraz większe znaczenie ma postawa, jaką ludzie, z którymi współpracują, przyjmują wobec stawianych im wyzwań. Dlatego tak ważne staje się rozwijanie praktycznych umiejętności psychologicznych. Z pomocą w tych aspektach przychodzą szkolenia menedżerskie, które uczą, jak rozwijać właściwą postawę oraz najbardziej pożądane cechy u siebie i u współpracowników.

Ważne są tu:

To tylko niektóre umiejętności, które wpływają na to, czy wystarczy energii i motywacji, żeby osiągnąć sukces. W tym kontekście istotna staje się odpowiedź na pytanie, jak motywować i w jakim stopniu szkolenie menedżerskie może w tym pomóc.
Proponowane przez nas szkolenia koncentrują się właśnie na rozwijaniu umiejętności psychologicznych menadżerów oraz na tym, jak menedżerowie mogą dbać o rozwój i wykorzystywać potencjał oraz umiejętności i zdolności osób, z którymi współpracują.

Dla kogo szkolenia menedżerskie?

Liderzy i menedżerowie zadają sobie pytania, czy potrzebują szkoleń, które będą rozwijały i wzmacniały sferę psychologiczną. Dlatego poniżej zostało przedstawionych kilka przykładowych efektów, które trudno jest uzyskać bez odpowiednich umiejętności psychologicznych i pracy nad swoją postawą:

Forma szkolenia dla menedżerów

Szkolenia menedżerskie, które prowadzimy, dotyczą umiejętności psychologicznych, które mają istotny wpływ na skuteczność działania i satysfakcję z pracy. Szkolenia mają formę warsztatów, co oznacza, że uczestnicy zdobędą nie tylko rzetelną wiedzę. Wiele czasu poświęcamy na ćwiczenie umiejętności. Dlatego menedżerowie, którzy zdecydują się skorzystać z naszego szkolenia, dowiedzą się, czym jest motywowanie pracowników, otrzymają konkretne narzędzia, rozwiązania i wskazówki, dotyczące tego, jak motywować, jak wprowadzać zmiany, jak pomagać rozwijać umiejętności i odpowiednią postawę. Dzięki szkoleniu uczestnicy nauczą się stosować wiedzę w praktyce.

Zakres szkolenia

Szkolenia dla menedżerów dotyczą trzech obszarów. Pierwszym z nich jest rozwój osobisty menedżera. W ramach tego szkolenia menedżerowie rozwijają umiejętności personalne, które pozwalają działać efektywniej i skuteczniej. Drugi obszar wiąże się z pomocą w rozwijaniu umiejętności u współpracowników, poprawianiem wyników i wprowadzaniem zmian. Trzeci obszar szkoleń dotyczy tego, jak pracować z zespołem, jak budować i wzmacniać atmosferę współpracy oraz jak korzystać z potencjału zespołu i wszystkich zalet, które daje działanie zespołowe.

Z kim współpracuję?

Zagadnieniami rozwoju umiejętności w organizacjach zajmuję się od 2000 roku. Działania, których się podejmuję, dotyczą wprowadzania zmian, rozwijania umiejętności i kształtowania postaw, a jedną z form współpracy są szkolenia dla menadżerów. Wśród organizacji, z którymi dzieliłem się swoją wiedzą i doświadczeniem, są zarówno duże międzynarodowe korporacje o rozwiniętych strukturach, jak i mniejsze przedsiębiorstwa, które widzą potrzebę inwestowania w rozwój i szkolenie menedżerów. Wśród uczestników moich spotkań, są zarówno osoby z dużym doświadczeniem biznesowym, które uczestniczyły w wielu szkoleniach menedżerskich, jak również osoby, dla których zagadnienia zarządzania, wspierania w osiąganiu celów i pracy z zespołem są nowe.

Szkolenia dla menedżerów a coaching

Szkolenia menedżerskie nie są jedyną formą rozwijania umiejętności. Prezesi, dyrektorzy i menedżerowie coraz częściej sięgają po coaching indywidulny lub zespołowy. Jaka jest różnica? Szkolenia koncertują się bardziej na zdobywaniu nowych umiejętności, natomiast coaching na możliwościach ich wykorzystywania. Dlatego osoby korzystające ze szkoleń mogą spodziewać się większej dawki wiedzy i trenowania umiejętności w porównaniu z tym, co oferuje coaching.

Zagadnienia

Wśród zagadnień często poruszanych w ramach szkoleń są:

Dotyczą one wpierania pracowników w rozwoju i zmianach.

Z kolei wśród zagadnień odnoszących się do obszaru rozwoju osobistego i rozwijania skuteczności są między innymi takie tematy jak:
presja czasu i zadań – funkcjonowanie w trudnych warunkach psychologicznych,

Trzeci obszar umiejętności menedżerskich dotyczy rozwijania zespołowości i wzmacniania atmosfery współpracy. W tym zakresie podczas szkoleń poruszane są między innymi takie zagadnienia jak: