SZKOLENIA MANAGERSKIE

Przeciętny pracownik na dzisiejszym rynku pracy zmienia swoje stanowisko co najmniej kilka razy podczas swojej kariery zawodowej. Zmieniają się zasady pracy, zmienia się zajmowane stanowisko, zmieniają się również obowiązki pracownicze. Coraz częściej oczekuje się od nas, że będziemy umieli pracować w grupie, by uzyskiwane efekty były jeszcze lepsze i bardziej zadowalające.

Aby grupa, czy zespół mógł działać efektywnie, potrzebny jest ktoś, bo będzie nim zarządzał. Szkolenia managerskie mają na celu wykształcenie w nas umiejętności zarządzania zespołami i grupami ludzi. Z tego typu rozwiązań najczęściej korzystają osoby, które chcą podnieść wyniki pracy swojego zespołu, znacząco zwiększyć jego skuteczność i poprawić relacje zachodzące pomiędzy członkami danego zespołu. Szkolenia managerskie podnoszą poczucie własnej wartości i pewności siebie, pomagają w utrzymaniu zdrowej równowagi pomiędzy pracą zawodową, a życiem osobistym, co w dzisiejszych czasach nie jest sprawą prostą. Uczestnik takiego szkolenia potrafi lepiej radzić sobie ze stresem, z sytuacjami stresowymi i własnymi emocjami. Potrafi też lepiej i szybciej zaadoptować się do nowej, wciąż zmieniającej się sytuacji.

Celem szkoleń jest nauka zarządzania zespołem i wspierania go. Uczestnik szkolenia potrafi znacznie efektywniej rozwijać kompetencje i umiejętności swoich pracowników, potrafi też zarządzić pracą zespołu, zorganizować ją tak, by była jak najefektywniejsza. Dobry manager potrafi zmotywować pracownika do działania. Nie podaje mu gotowego rozwiązania, a jedynie przestrzeń do samodzielnego znalezienia go. Ponadto manager potrafi rozwijać samodzielność pośród pracowników, którzy zmotywowani potrafią działać samodzielnie, z doskonałymi efektami.

Szkolenia managerskie prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy doskonale znają obecną sytuację na rynku i zdają sobie sprawę z wymagań, jakie stawia nam rynek pracy. Szkolenia skierowane są zarówno dla osób, które zarządzają grupą ludzi, dla managerów, kierowników czy liderów, ale także dla tych, którzy liderami mają zostać w niedalekiej przyszłości. Szkolenia przyniosą również efekty osobom, które pracują w jakimś zespole i chcą, by efekty jego pracy były lepsze.