COACHING Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII
STUDIA PODYPLOMOWE NA UNIWERSYTECIE SWPS

Autor programu: dr Mikołaj Koterski

GŁÓWNE INFORMACJE

DLA KOGO

Coaching na Uniwersytecie SWPS to studia dla osób poszukujących sprawdzonych rozwiązań. Słuchacze uczą się, jak korzystając z wiedzy psychologicznej, pomagać ludziom rozwijać umiejętności, wprowadzać zmiany i osiągać cele. Program jest skierowany do osób, które zawodowo odpowiadają za wspieranie ludzi w osiąganiu celów, rozwijaniu umiejętności i wprowadzaniu zmian oraz interesują się zagadnieniami rozwoju osobistego i zawodowego. Studia są przeznaczone zarówno dla słuchaczy, którzy rozpoczynają swoją przygodę z coachingiem, jak i dla tych, którzy korzystali wcześniej ze szkoleń na temat coachingu. Udział w tym kursie zapewnia zdobycie wiedzy psychologicznej oraz rozwinięcie umiejętności korzystania z narzędzi i technik coachingowych, które można wykorzystać w codziennej pracy, jak również w prowadzeniu sesji coachingu.

Słuchacze tych studiów mają zazwyczaj co najmniej jeden z następujących celów:

chcą rozwinąć coachingowy styl pracy ze względu na swoją funkcję i zadania (prezesi spółek, dyrektorzy i menedżerowie wszystkich obszarów organizacji, kierownicy projektów, specjaliści HR odpowiedzialni za rozwój i wdrażanie zmian, osoby z obszaru sprzedaży, nauczyciele, konsultanci, doradcy, pracownicy socjalni), chcą oferować coaching jako usługę (trenerzy, doradcy zawodowi, konsultanci lub osoby, które planują rozpocząć własną działalność gospodarczą w obszarze wspierania rozwoju, psychoterapeuci, dietetycy),

chcą doskonalić swoje umiejętności z zakresu coachingu (osoby, które ukończyły kursy i szkolenia z zakresu coachingu i traktują te studia jako doskonalenie, chcą zdobyć wiedzę o mechanizmach psychologicznych wykorzystywanych w coachingu oraz rozwinąć umiejętności),

poszukują inspiracji i sposobów na skuteczne wprowadzenie zmian i osiąganie swoich prywatnych celów.

ZAKRES MERYTORYCZNY

Program studiów obejmuje zajęcia z zakresu psychologii i praktykę coachingową. Dzięki połączeniu wiedzy z praktyką słuchacze dowiadują się, jak działa coaching oraz jakie techniki i narzędzia stosować, żeby to przyniosło najlepsze rezultaty.
Program obejmuje trzy bloki: psychologia, coaching, coaching w praktyce.

Celem bloku psychologicznego jest dostarczenie słuchaczom aktualnej, empirycznej wiedzy, która pomaga zrozumieć procesy psychologiczne związane z pomaganiem w rozwijaniu kompetencji i osiąganiu celów. Zagadnienia omawiane w ramach tego bloku to m.in.: czym są emocje i jak je zrozumieć; różnice indywidualne w reagowaniu emocjonalnym; spojrzenie na cechy i typy osobowości; temperament jako źródło różnic w odporności człowieka na stres; dynamika rozwoju osób w okresie wczesnej i średniej dorosłości; różnice indywidualne w uczeniu się; różne rozumienie pojęcia „motywacja”; praktyczne aplikacje teorii motywacji; katalizatory zmian.

Blok dotyczący coachingu to warsztaty rozwijające postawę i umiejętności związane z pomaganiem i wspieraniem ludzi w rozwoju i zmianach. Celem tego bloku jest przygotowanie uczestników do samodzielnego korzystania z narzędzi i technik coachingowych oraz do prowadzenia sesji coachingu. Podczas zajęć studenci ćwiczą stosowanie technik i narzędzi oraz realizowanie procesu coachingu. Wśród poruszanych zagadnień są: podstawowe wyzwania i trudności w pracy coacha; kompetencje coacha; prowadzenie coachingu, proces coachingu, narzędzia pracy coacha; wyznaczanie celów i budowanie planów; monitorowanie postępów; ocena rezultatów poszczególnych sesji i procesu coachingu.
Trzeci blok dotyczy wykorzystywania coachingu w praktyce i obejmuje m.in. następujące zagadnienia: rozwój kompetencji menedżerskich, budowanie skutecznego zespołu; motywowanie; komunikacja w organizacji; testy kompetencyjne, development center, ocena 360, ocena pracy, źródła stresu; oznaki i konsekwencje stresu; strategie zapobiegania stresowi i radzenia sobie z nim, syndrom wypalenia zawodowego.

W ramach studiów odbywa się Ogólnopolski Zjazd Studentów i Absolwentów Coachingu SWPS – dwudniowy zjazd, podczas którego słuchacze prowadzą warsztaty, dyskutują na temat coachingu i wymieniają doświadczenia. Na zjazd zapraszani są również absolwenci poprzednich edycji.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UDZIAŁU

Czego można oczekiwać, uczestnicząc w tych studiach:

  • zróżnicowanej grupy uczestników, ciekawych dyskusji, wymiany doświadczeń,
  • dużej porcji najnowszej wiedzy z zakresu psychologii,
  • intensywnych zajęć praktycznych skoncentrowanych na rozwijaniu umiejętności,
  • rzetelnej informacji zwrotnej na temat swoich umiejętności i tego, nad czym pracować,
  • indywidualnych konsultacji,
  • praktycznych technik i narzędzi do zastosowania od razu po zakończeniu zajęć,
  • rozwinięcia swoich umiejętności dopasowania technik i narzędzi do potrzeb,
  • rozwinięcia swoich umiejętności prowadzenia sesji i procesów coachingu,
  • możliwości kontynuowania nauki, doskonalenia swoich umiejętności, pogłębiania wiedzy po ukończeniu studiów w ramach innych kursów i szkoleń, które są spójne z programem tych studiów.

© 2017 Koterski.pl - szkolenia managerskie, coaching szkolenia, psycholog sportowy, psycholog sportu.