PSYCHOLOG SPORTU
Konsultacje psychologiczne dla zawodników, trenerów i rodziców.

Prowadzący:: Mikołaj Koterski

Miejsce: Poznań – Wilda, poniedziałki od godz. 16.00 – 19.00
Zapisy: 508 539 237

DLA KOGO

Zapraszam zawodników i trenerów wszystkich dyscyplin, doświadczonych i utytułowanych oraz rozpoczynających karierę sportową. Zapraszam również rodziców dzieci uprawiających sport. Spotkania odbywają się w formie indywidualnych sesji. Zapisy: 508 539 237.

KIEDY KORZYSTAĆ

SESJE Z ZAWODNIKAMI

  Podczas sesji z zawodnikami zazwyczaj koncentrujemy się na dwóch obszarach:
 • lepsze funkcjonowanie podczas treningów,
 • mentalne przygotowanie do startu.
 • Przykłady sytuacji, w których sesje mogą pomóc zawodnikom:

 • wysiłek włożony w trening nie przekłada się na wyniki uzyskiwane podczas zawodów,
 • na treningu i zawodach niższej rangi radzisz sobie bardzo dobrze, a na ważnych zawodach rozczarowujesz,
 • czujesz, że ulegasz emocjom i że negatywnie wpływa to na realizację zadań sportowych,
 • masz przeciwnika, z którym zawsze przegrywasz, chociaż wasze umiejętności są na podobnym poziomie,
 • w najważniejszych momentach rywalizacji tracisz koncentrację,
 • zaczynasz odczuwać presję i stres, gdy zbliżają się ważne zawody,
 • po fali zwycięstw zaczynasz coraz częściej przegrywać,
 • pomimo że ciężko trenujesz, nie przekłada się to na uzyskiwane wyniki,
 • gdy przegrywasz, tracisz motywację i wiarę w sukces,
 • masz problemy pozasportowe, które wpływają na trening i zawody,
 • współpraca z trenerem nie wygląda tak jak kiedyś,
 • masz kłopoty ze snem.

  W drużynie, w której grasz:

 • jest słaba współpraca,
 • panuje mało przyjazna atmosfera,
 • często zdarzają się konflikty i nieporozumienia.

  SESJE DLA TRENERÓW

   Podczas sesji z trenerami zazwyczaj koncertujemy się na tym, co może robić trener, żeby wpływać na mentalną siłę zawodników i skutecznie ich wspierać zarówno podczas treningów, jak i zawodów.

   Przykłady sytuacji, w których sesje mogą pomóc trenerom:

  • zawodnik zbyt wcześnie rezygnuje z walki o wynik,
  • zawodnik reaguje silnymi emocjami na treningu i/lub zawodach,
  • uważasz, że gdyby zawodnik zmienił swoją postawę, miałby lepsze wyniki,
  • widzisz potencjał w zawodniku i chcesz obudzić w nim motywację,
  • zawodnik nie uwzględnia w swojej grze innych zawodników,
  • pomimo wysiłku i starań wkładanych w trening zawodnicy nie robią postępów,
  • chcesz zmienić sposób prowadzenia treningu,
  • chcesz skuteczniej motywować,
  • szukasz sposobów na zbudowanie lepszej relacji z zawodnikiem,
  • myślisz o wprowadzeniu do treningu elementów przygotowania psychologicznego,
  • chcesz wzmacniać zawodników przed zawodami i podczas treningu.

   SESJE Z RODZICAMI

    Podczas sesji z rodzicami koncentrujemy się na tym, co mogą robić rodzice, żeby pomóc dzieciom w treningu i zawodach.

    Przykłady sytuacji, w których sesje mogą pomóc rodzicom:

   • dziecko zniechęca się trudnościami podczas treningu,
   • dziecko podczas zawodów radzi sobie zdecydowanie słabiej niż podczas treningów,
   • dziecko unika ryzyka, nowych sytuacji i sposobów działania,
   • dziecko wdaje się często w konflikty,
   • dziecko stresuje się przed zawodami,
   • dziecko po przegranej traci motywację i zainteresowanie trenowaniem,
   • dziecko łatwo podporządkowuje się i ulega wpływom innych.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SESJACH

Współpraca z psychologiem sportu przekłada się przede wszystkim na postępy w sporcie i uzyskiwane wyniki, ale również na codzienne funkcjonowanie i poziom ogólnego zadowolenia z życia.

Obszary, w których można oczekiwać zmian, to m.in.:

 • większa pewność siebie,
 • wzmocnienie motywacji,
 • utrzymywanie koncentracji,
 • lepsze samopoczucie,
 • poprawa współpracy,
 • kontrolowanie emocji.
 • NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

  Ile sesji jest potrzebnych, żeby pojawiły się efekty?

  Nie ma precyzyjnie określonej liczby sesji, po której nastąpi zmiana. To sprawa indywidualna. Liczba sesji zależy od co najmniej kilku kwestii: poziomu motywacji, realizowania zadań i uwzględniania ustaleń z sesji, od celu, jaki ma zostać osiągnięty poprzez udział w sesjach. Można przyjąć, że pierwszy etap to 2–3 spotkania. Po tylu spotkaniach można najczęściej powiedzieć, jak będzie wyglądała dalsza współpraca i jaka liczba sesji będzie potrzebna. Zdarza się też, że 2–3 spotkania okazują się wystarczające.

  Jak rozpoznać, czy spotkanie z psychologiem sportu jest potrzebne?

  Spotkania z psychologiem sportu nie należy traktować jako ostateczność, a raczej jako uzupełnienie działań, które podejmuje się w celu osiągnięcia wyniku sportowego. Dlatego warto rozważyć udział chociażby w jednej sesji, żeby zorientować się, na ile współpraca z psychologiem sportu może pomóc. Oczywiście da się też wskazać kilka sytuacji, które mogą być sygnałem do tego, żeby umówić się na sesje. O spotkaniu z psychologiem sportu warto z pewnością pomyśleć, gdy podczas zawodów nie prezentujesz swoich rzeczywistych umiejętności, z których swobodnie korzystasz podczas treningu. Więcej przykładów sytuacji, kiedy korzystać z sesji.

  Kiedy korzyści z sesji są największe?

  Jednym z warunków uzyskania satysfakcjonujących efektów ze współpracy z psychologiem sportu jest realizacja zadań pomiędzy sesjami. W wielu przypadkach stanowią one istotę całego procesu rozwoju i zmiany. Można formułować wiele wniosków oraz dokładnie wiedzieć, co powinno się robić, jednak żeby osiągnąć konkretne rezultaty, niezbędna jest praktyka. W przypadku kiedy aktywność ogranicza się wyłącznie do udziału w sesjach, nie należy spodziewać się przełomowych efektów. Uważam, że jeśli ktoś nie działa z odpowiednią intensywnością, nie powinien oczekiwać znaczących zmian. Dlatego dużą wagę przywiązuję do realizacji zadań pomiędzy sesjami.

  Jak można przyspieszyć proces zmiany?

  Nie zawsze warto się spieszyć ze zmianą. Pamiętajmy, że zmiana to proces, nie cel. Jednak z całą pewnością tym, co wpływa na powodzenie całego procesu zmiany, jest postawa. Obserwuję, że najlepsze wyniki osiągają osoby, które są aktywne w procesie wdrażania zmian i silnie skoncentrowane na faktycznym korzystaniu z rozwiązań wypracowanych podczas spotkań. Z pewnością wymaga to wysiłku i dyscypliny w kontrolowaniu swojego zachowania i sposobu myślenia. Mogę jednak zapewnić, że zaangażowanie przynosi wymierne efekty w stosunkowo krótkim czasie. Aktywność i zaangażowanie to dwa kluczowe czynniki zapewniające powodzenie sesji. W tym kontekście myślę, że warto zadać sobie pytania: „Jak bardzo chcę zmiany? Jak bardzo chcę się angażować w pracę nad zmianą?”.

  Jak często odbywają się sesje z psychologiem sportu?

  Częstotliwość sesji jest sprawą indywidualną i zależy w dużej mierze od możliwości wdrożenia zmian lub realizowania zadań, które zostały uzgodnione podczas sesji. Należy rozumieć to tak, że pomiędzy sesjami potrzebny jest czas na wdrożenie zadań zdefiniowanych podczas sesji. W związku z tym spotkania mogą odbywać się co tydzień, co dwa tygodnie, jak również co miesiąc. Przyjmuję, że sesje powinny odbywać się co najmniej raz w miesiącu.

  Jestem sportowcem amatorem. Czy mogę korzystać z pomocy psychologa sportu?

  Sportowcy amatorzy, podobnie jak profesjonalni zawodnicy, również mają swoje ambicje i plany sportowe. Podobnie jak wyczynowcy miewają blokady natury psychologicznej, które utrudniają im realizowanie zadań i osiąganie celów, które sobie wyznaczają. Dlatego serdecznie zapraszam sportowców amatorów, jeśli tylko uważają, że wsparcie natury psychologicznej może im pomóc.

  Jak wcześnie podjąć współpracę, jeśli przygotowuję się do ważnych zawodów?

  Trudno dokładnie określić czas potrzebny do tego, żeby przygotować zawodnika od strony psychologicznej do zawodów. Z mojego doświadczenia wynika, że okres ok. 2 miesięcy przed planowanym występem jest wystarczający. W tym czasie na bieżąco ustalana jest częstotliwość spotkań w zależności od tego, co jest przedmiotem pracy i w jakim tempie następują postępy. Oczywiście jest to pewna generalizacja, gdyż do dokładniejszego określenia czasu potrzeba więcej informacji. Dlatego najczęściej czas potrzebny do przygotowania szacuje się na końcu pierwszego spotkania.

  Czy trener powinien wiedzieć, że jego zawodnik korzysta z pomocy psychologa sportu?

  Teoretycznie zawodnik nie ma obowiązku informowania trenera, że współpracuje z psychologiem. Jednak doświadczenie wskazuje na to, że włączenie trenera do współpracy daje dobre rezultaty. Coraz więcej trenerów jest otwartych na współpracę z psychologiem, jednak ostatecznie to zawodnik decyduje, czy trener zostanie poinformowany.

  Jak przygotować się do pierwszego spotkania?

  Nie ma potrzeby szczególnego przygotowywania się do pierwszego spotkania. Wystarczy przyjść. Można spodziewać się pytania o oczekiwania, jakie wiążą się z udziałem w sesji, i pytania o problemy, które zdecydowały o przyjściu na spotkanie.

  Czy to, co jest omawiane podczas sesji, pozostanie tajemnicą pomiędzy mną a psychologiem?

  Psychologa sportu obowiązuje tajemnica przebiegu sesji. Nie ma sytuacji, w której informacje objęte tajemnicą przebiegu sesji zostałyby przekazane bez wcześniejszej wiedzy i zgody klienta.

  © 2017 Koterski.pl - szkolenia managerskie, coaching szkolenia, psycholog sportowy, psycholog sportu.