MOTYWOWANIE DO ZMIAN

Ludzie różnią się pod względem postaw wobec zmian. Jedni z dużą otwartością przyjmują nowe rozwiązania i sami dążą do poprawy. Inni składają deklaracje, jednak nic nie robią. Są też osoby, które wprowadzają zmiany, jednak w obliczu trudności, wracają do starych rozwiązań. Inną grupę stanowią sceptycy, którzy podważają sens zmian i reagują oporem.

SZCZEGÓŁY

Dla kogo?

Dla kogo?

Sesje przeznaczone są dla indywidualnych osób, zespołów i organizacji. Celem spotkań jest pomoc w mentalnym przygotowaniu i wdrożeniu zmiany.

ZAGADNIENIA

ZAGADNIENIA

 • jak przekonać do zmian?
 • jak przygotować się do zmiany?
 • co zrobić, żeby zmniejszyć opór wobec nowych rozwiązań?
 • jak pomagać w zmianie innym?
 • od czego rozpocząć wprowadzenie nowych rozwiązań, żeby utrzymać motywację?

Forma

Forma

 • spotkania mogą odbywać się w formie sesji indywidualnych, grupowych i zespołowych.
 • częstotliwość sesji jest sprawą indywidualną. Spotkania odbywają się co tydzień, co dwa tygodnie, jak również co miesiąc.

Forma

KORZYŚCI

Warto skorzystać gdy chcesz:

 • zmienić postawę wobec zmian w obszarze zawodowym lub prywatnym;
 • rozwiązać dylemat decyzyjny;
 • przygotować się do wprowadzania zmian;
 • przyspieszyć proces wdrażania nowych rozwiązań;
 • utrzymać motywację i zaangażowanie;
 • lepiej radzić sobie z emocjami, jakie budzą nowe rozwiązania;
 • utrzymać zmianę.

NAJBLIŻSZE
SPOTKANIE

Do ustalenia indywidualnie.
Zapraszam!