AKADEMIA PRZYWÓDZTWA UNIWERSYTETU SWPS
ROCZNY KURS DLA LIDERÓW

Autor programu i kierownik merytoryczny: dr Mikołaj Koterski

DLA KOGO

Kurs został przygotowany z myślą o osobach, które chcą wzmocnić postawę wspierającego, skoncentrowanego na rozwoju i zmianach lidera. Program rozwija świadomych liderów nastawionych na kooperację, inspiruje do zmian, uczy odkrywać i pełniej wykorzystywać swoje silne strony. Głównymi adresatami kursu są prezesi, członkowie zarządów, dyrektorzy, menedżerowie, kierownicy, koordynatorzy zespołów. Program jest idealny dla kogoś, komu zależy na wzmocnieniu współpracy i pełniejszym korzystaniu z potencjału osób, z którymi współpracuje. Akademią mogą być zainteresowani również konsultanci, trenerzy, coachowie, a także liderzy społeczności lokalnych.
Kurs ma charakter praktyczny. To idealny program dla osób, które chcą się rozwijać i zmieniać oraz nie planują poprzestać na zdobyciu wiedzy, ale są zainteresowane wdrażaniem jej w życie.

ZAKRES MERYTORYCZNY

Celem Akademii Przywództwa Uniwersytetu SWPS jest rozwinięcie i wzmocnienie umiejętności psychologicznych, które stanowią kluczowy element efektywnego przywództwa. Na początku kursu uczestnicy definiują zmiany, które chcą wprowadzić w swoim stylu pracy, zarządzania i współpracy. Słuchacze w czasie kursu pracują nad wprowadzeniem tej zmiany w życie.

Dlaczego warto wybrać Akademię Przywództwa SWPS

 • Rozwija ona zarówno umiejętności przywódcze, jak i siłę mentalną.
 • Inspiruje, skłania do refleksji, poszerza perspektywę.
 • Pomaga wprowadzić zmianę, która poprawia skuteczność i wzmacnia pewność siebie.
 • Promuje codzienną aktywność i zdrowy styl życia oraz pomaga lepiej dbać o energię.
 • Uczy pełnego korzystania ze swoich zasobów i wzmacnia charakter.
 • Rozwija kooperacyjny styl działania.

Program obejmuje 200 godzin dydaktycznych.

 • Podczas zajęć uczestnicy wzmacniają umiejętności przywódcze związane z pracą zespołową, takie jak: kreowanie atmosfery współpracy, dostrzeganie potrzeb innych, godzenie oczekiwań, motywowanie i inspirowanie, wspieranie w rozwoju.
 • Dużo czasu poświęcamy rozwijaniu takich cech, jak: nieustępliwość, determinacja w dążeniu do celu, zarządzanie emocjami.
 • Inne zagadnienia poruszane podczas kursu: stawianie czoła wyzwaniom jako sposób rozwijania umiejętności, uzyskiwanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym, rozwijanie gotowości i zdolności do zmian, odnajdywanie motywacji i satysfakcji, budowanie autorytetu.

Wśród tematów m.in.:

 • W kierunku świadomego przywództwa. Program osobistego rozwoju i zmiany.
 • Nie jesteś sam. Lider w zespole.
 • Zmień perspektywę i zobacz więcej. O znaczeniu percepcji w życiu i przywództwie.
 • Sukces wymaga cierpliwości.
 • U źródeł sukcesu. W poszukiwaniu wewnętrznej motywacji.
 • Mindfulness – ważność lidera. O sztuce koncentracji i dostrzegania tego,
 • co ważne.
 • Czy naprawdę wszystko jest ważne? Jak rozwijać swoją efektywność.
 • Wyjdź ze strefy komfortu. Pokaż, że jesteś zwycięzcą.
 • Cnoty lidera. Odwaga. Siła. Wytrwałość.
 • Autentyczne przywództwo. W kierunku pełnego wyrażania siebie.
 • Mózg lidera.
 • Włącz wyobraźnię. Zobacz nowe możliwości. Kreatywne przywództwo.
 • Inspiruj i wspieraj. Pomagaj ludziom osiągać więcej.
 • Naturalne przywództwo.
 • Aspekty pozytywnego przywództwa.
 • Czy orkiestra może grać bez dyrygenta?
 • Czarny szlak, czyli 20 godzin piekła.

Warto podkreślić, że jednym z celów akademii jest zachęcenie uczestników do zwiększenia codziennej aktywności fizycznej jako sposobu dbania o swoją witalność i energię. Z tego względu program przewiduje zajęcia o charakterze sportowym, które dla niektórych uczestników mogą stanowić prawdziwe wyzwanie. Właśnie o to nam chodzi.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UDZIAŁU

Czego można oczekiwać, uczestnicząc w tym szkoleniu:

 • zróżnicowanej grupy uczestników, ciekawych dyskusji i wymiany doświadczeń,
 • rzetelnej wiedzy psychologicznej,
 • zindywidualizowanego podejścia pomocy we wdrażaniu zmian i informacji zwrotnych,
 • indywidualnych konsultacji,
 • praktycznych rozwiązań do zastosowania od razu po zakończeniu zajęć.

© 2017 Koterski.pl - szkolenia managerskie, coaching szkolenia, psycholog sportowy, psycholog sportu.