PSYCHOLOGIA SPORTU

Psychologia to dziedzina obejmująca niemal każdy aspekt naszego życia, także sport. Psycholog sportowy jest osobą, która ma za zadanie wsparcie zawodników sportowych poprzez rozwój ich umiejętności psychologicznych. Psychologia sportu nie jest wcale dziedziną rzadką, bardzo często trenerzy sportowi na stałe współpracują z psychologami sportu, którzy należą do sztabu szkoleniowego. Psycholodzy sportu współpracują zarówno z samymi sportowcami, jak i z ich trenerami. Ich zadaniem jest nie tylko doraźne wsparcie i motywacja zawodnika, ale też opracowanie odpowiedniego planu działania, który ma wzmocnić go psychicznie. Współpraca psychologa z trenerem polega na rozwoju umiejętności tworzenia relacji trenera z zawodnikiem. W takiej relacji trener ma na celu wspieranie i motywowanie zawodnika w sposób świadomy.

Działania psychologii sportu wpływają bardzo korzystnie na utrzymaniu stresu zawodnika na optymalnym, motywującym poziomie. Pomaga też w skoncentrowaniu się na wyznaczonym przez zawodnika lub trenera celu i dążeniu do niego. Tym, co przesądza o powodzeniu działania psychologa jest oczywiście nastawienie zawodnika i jego trenera do pracy psychologicznej. Konieczne jest otwarcie się na tę pracę i wiara w nią. Jeśli sportowiec czy też trener nie widzą potrzeby ani sensu w przeprowadzaniu sesji psychologicznych , nie przyniosą one żadnego efektu i będą jedynie stratą czasu.

Trudno jest jasno nakreślić skuteczność działań psychologii sportu. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że większość czołowych sportowców w niemal każdej dyscyplinie sportowej mają swojego psychologa. Działanie psychologa sportu objęte jest tajemnicą, psycholog zachowuje więc pełną dyskrecję w zakresie wykonywanych czynności, ale też tego, z kim pracuje. Psycholog zwykle podsuwa rozwiązania, które zawodnik musi wdrożyć w życie samodzielnie. Rola psychologa ogranicza się więc do kontrolowania i monitorowania zachowań zawodnika i ewentualnie do naprowadzenia go na właściwy tor. To wszystko przekłada się na wyniki sportowe, dlatego jest tak ważne i istotne zarówno dla samego zawodnika, jak i dla jego trenera.