Coaching XXI wieku

Coaching to słowo bardzo popularne w ostatnich latach. Mówiąc najprościej, jest to specyficzna relacja, jaka zachodzi pomiędzy klientem, a trenerem, tzw. coachem. Celem coachingu jest wsparcie klienta w realizacji zamierzonych celów.

XXI to czas, w którym wymaga się od nas wciąż więcej i więcej. Czasami zdarza się, że tracimy wiarę we własne możliwości, a przez to je ograniczamy. W takiej właśnie sytuacji z pomocą przychodzi coaching. Szkolenia coachingowe są najskuteczniejsze wówczas, gdy klient przyjmuje odpowiednią postawę – jest pozytywnie nastawiony do pracy, wierzy w powodzenie całego szkolenia i ufa coachowi. Dzięki szkoleniom klient ma szansę obiektywnie ocenić swoje możliwości i szanse, a także wzmocnić swoje kompetencje, uwierzyć w siebie i osiągnąć znacznie więcej. Coaching jest relacją poufną, klient może więc liczyć na pełną dyskrecję ze strony coacha.

Pojedyncza sesja coachingowa trwa zwykle około 1 godziny, najczęściej w ciągu tygodnia odbywa się jedna taka sesja. Obecnie coaching dotyczy spraw z kręgu życia nie tylko zawodowego, ale także prywatnego, czyli tzw. life coaching. Szkolenia uczą wiary w siebie, dodają pewności siebie, wzmacniają motywację i wspomagają określenie i dążenie do wytyczonych jasno celów. To rozwiązanie odpowiednie dla osób, które na jakimś etapie życia straciły wiarę we własne możliwości, a także dla osób, które czują się wypalone zawodowo. Doświadczony coach potrafi wzbudzić motywację i chęć do działania u każdego. W ramach coachingu często zdarza się, że klient odkrywa w sobie coś, o czym wcześniej zupełnie nie miał pojęcia. Okazuje się, że ma jakiś ukryty dotąd talent, potrafi coś zrobić, szybko się uczy i może to wykorzystać. Coaching to inwestycja, która z pewnością zwróci się w życiu zawodowym lub prywatnym.

Przebieg sesji, jej długość, częstotliwość spotkań zależy w dużej mierze od ich celu, zamierzenia, a także od tego, co klient sam chce osiągnąć. Na coaching kariery często decydują się osoby, które na jakimś etapie życia radykalnie odmieniły swoją sytuację zawodową. Coach pomaga odnaleźć się w nowej sytuacji i zachować wiarę w siebie i swoją wartość zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.